Billedet viser en radio med teksten news på

I september har Socialtilsyn Midt godkendt 10 nye plejefamilier fordelt på 7 kommuner.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejefamilier, der er godkendt i de enkelte kommuner. Tabellen viser også fordelingen af fuldtidspladser og aflastningspladser.

Alle ny-godkendte plejefamilier kan fremsøges på Tilbudsportalen.

Kommuner

Plejefamilier

Anbringelse

Aflastning

Favrskov Kommune

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

 

Hedensted Kommune

2

2

1

Herning Kommune

1

0

1

Holstebro Kommune

 

 

 

Horsens Kommune

1

0

2

Ikast-Brande Kommune

 


Lemvig Kommune

 

 

 

Norddjurs Kommune

 

 

 

Odder Kommune

 

 

 

Randers Kommune

3

1

2

Ringkøbing-Skjern Kommune

1

1

0

Skanderborg Kommune

1

0

1
Samsø Kommune

Skive Kommune

 

 

 

Struer Kommune

Syddjurs Kommune

1

1

0

Viborg Kommune

 

 

 

Aarhus Kommune

 

 

 

I alt

10

5

7