Nygodkendte plejefamilier i socialtilsyn Midt juni og juli 2019

Nygodkendte plejefamilier i socialtilsyn Midt juni og juli 2019

I juni og juli har Socialtilsyn Midt godkendt 8 nye plejefamilier fordelt på 7 kommuner.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejefamilier, der er godkendt i de enkelte kommuner. Tabellen viser også fordelingen af fuldtidspladser og aflastningspladser.

Alle ny-godkendte plejefamilier kan fremsøges på Tilbudsportalen.

Kommuner

Plejefamilier

Døgnaflastning

Anbringelse

Favrskov Kommune

1 1

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

1

1

 

Hedensted Kommune

1

1

 

Herning Kommune

 

 

 

Holstebro Kommune

 

 

 

Horsens Kommune

2

3

 

Ikast-Brande Kommune

 


Lemvig Kommune

1

 

1

Norddjurs Kommune

 

 

 

Odder Kommune

 

 

 

Randers Kommune

 

 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune

 

 

 

Skanderborg Kommune

 

Samsø Kommune

Skive Kommune

 

 

 

Struer Kommune 1 1

Syddjurs Kommune

 

 

Viborg Kommune

 

 

 

Aarhus Kommune

1

1

 

I alt

8

8

1