Nyt fra Socialtilsyn Midt til plejefamilier

Plejefamilier skal selv indberette på Tilbudsportal

Fremover skal plejefamilierne selv indberette ændringer på Tilbudsportalen. Ændringer er for eksempel, når I får en ledig plads, modtager et nyt barn eller flytter mv.

Ud over, at plejefamilier fremover selv skal indberette ændringer, er der også kommet nye felter i Tilbudsportalen for plejefamilier. Socialtilsyn Midt skal bede jer om senest den 1. oktober 2020 at udfylde disse felter, da vi bruger oplysningerne i dem i vores tilsyn, fx når vi udarbejder tilsynsrapporter.

De nye felter er:
• Vedhæft seneste årsopgørelse for plejeforælderen
• Beskriv plejeforælderens nuværende arbejdsforhold
• Er der forhold i familien, der kan få betydning for at varetage opgaven som plejefamilie i relation til børn med særlige behov? Hvis ja, hvilken

Hvis jeres plejefamilie består af to plejeforældre, skal felterne udfyldes for jer begge.

Læs mere om hvordan I indberetter på Tilbudsportalen - Vejledning til indberetning af oplysninger på Tilbudsportalen

Indtil videre vil vi gerne, at I sender en mail til jeres konsulent i Socialtilsyn Midt, når I har lavet indberetninger i Tilbudsportalen.

Hvis I har spørgsmål eller brug for teknisk support, skal I kontakte Tilbudsportalens support:
Ring til 7220 0035 - hverdage 9-12. Husk at have plejefamilie-id parat. Du finder id-nummeret på oversigtssiden i indberetningsløsningerne for plejefamilie

Skriv til support@tilbudsportalen.dk Husk at skrive jeres plejefamilie-id i mailen.