Opdatering af oplysninger på Tilbudsportalen

Oplysninger om tilbud og plejefamilier skal være retvisende på Tilbudsportalen

Filmrulle og 3 streger
Socialtilsyn Midt kan konstatere, at der flere steder er oplysninger på Tilbudsportalen, som ikke er eller bliver opdateret.

Vi gør opmærksom på, at det er jeres ansvar, som tilbud og plejefamilie, at oplysningerne på Tilbudsportalen er retvisende. Socialtilsyn Midt opfordrer til, at I løbende sørger for at opdatere oplysningerne om jer på Tilbudsportalen.