Ophævelse af generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Viborg Kommune

Ophævelse af generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Viborg Kommune

Megafon

Social- og Ældreministeriet har 23. februar udsendt orientering om ophævelse af generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Viborg Kommune.

Orienteringsskrivelse om ophævelse af generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række tilbud i Viborg Kommune

Bekendtgørelse nr. 238