Ophævelse af midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Samsø Kommune

Ophævelse af generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Samsø Kommune

Megafon

Social- og Ældreministeriet har den 12. februar 2021 udsendt orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Samsø Kommune.

Orienteringsskrivelse om ophævelse af generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud i Samsø Kommune

Bekendtgørelse nr. 199 af 11. februar 2021