Oplysninger på Tilbudsportalen - plejefamilier

Plejefamilier får mulighed for at se egne oplysninger på Tilbudsportalen

Alle plejefamilier har med implementeringen af den nye Tilbudsportal mulighed for at se egne oplysninger på Tilbudsportalen (læse adgang).

For at man som plejefamilie kan se egne oplysninger, skal man logge ind på Tilbudsportalen og vælge selvbetjening, "plejefamilier - se egne oplysninger".

I skal som plejefamilie logge ind med NEMID og det kan I først, når I har indtastet og godkendt jeres cpr.nr. på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midt arbejder lige nu på at give alle plejefamilier adgang til ovenstående. Såfremt I endnu ikke kan logge ind på Tilbudsportalen, er det fordi, vi endnu ikke har registreret jeres oplysninger.

I er velkommen til at udfylde dette skema: indberetning af oplysninger til Tilbudsportalen. Skemaet sendes til Socialtilsyn Midt, som vil indtaste og godkende dine/jeres oplysninger på Tilbudsportalen. 

Såfremt I har spørgsmål, kan I rette henvendelse til afdelingsleder Birgitte Mikkelsen på tlf. 2910 4575 eller mail bkm@silkeborg.dk