Orientering om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet orienterer om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Filmrulle og 3 streger

Social-, Bolig- og Ældreministeriet orienterer med denne skrivelse aktører på socialområdet om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Orienteringsskrivelse vedrører tilbud og plejefamilier, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 1-4, i lov om socialtilsyn.

 

Orientering om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen