Socialtilsyn Midt har modtaget vedlagte ændringsbekendtgørelse vedr. ændring af besøgsforbud på socialområdet samt vedlagte orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet, der orienterer om en ændring af ministeriets bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). 

Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse om ændring af bekendtgørelse om besøgsforbud

Bekendtgørelse nr. 394 af 7. april 2020