Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn

Megafon

Social- og Ældreministeriet orienterer med denne skrivelse aktører på socialområdet om ændring af fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Du kan læse hele orienteringsskrivelsen i nedenstående link.

Social- og Ældreministeriets orienteringsskrivelse om ændring af fristen for indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen