Orientering om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge

Supplerende til Socialministeriets generelle orienteringsskrivelse af 17. marts 2020 om håndtering af COVID-19 på det sociale område, orienterer ministeriet om yderligere forhold, bl.a. på baggrund af regeringens seneste tiltag mod COVID-19 m.v.

Orientering fra Social- og indenrigsministeriet om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge