Orientering om ophævelse af de generelle besøgsforbud på sociale tilbud

Det midlertidige besøgsforbud på socialområdet er ophævet. Men der kan lokalt indføres restriktioner, hvis det er nødvendigt f.eks. pga. lokale smitteudbrud.

Beboere på sociale tilbud kan nu igen få besøg som normalt. De generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal dog stadig overholdes.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag ophæver bekendtgørelsen om midlertidigt forbud mod besøg på socialområdet. Bekendtgørelsen har haft til formål at beskytte de sårbare mennesker på landets sociale tilbud mod COVID-19-smitte. Bekendtgørelsen er blevet lempet flere gange, og som led i genåbningen af Danmark har ministeren nu sammen med et bredt politisk flertal besluttet at afskaffe det generelle besøgsforbud på socialområdet.

Den nye bekendtgørelse giver mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) med tilhørende orienteringsskrivelse. 

Læs hele orienteringsskrivelsen og bekendtgørelse på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Link til plakater til brug for videreformidling og ophæng på sociale tilbud