Retningslinjer på socialområdet er opdateret

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne, som skal vejlede myndigheder og organisationer på socialområdet i forhold til COVID-19.

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne, som skal vejlede myndigheder og organisationer på socialområdet i forhold til COVID-19. 
Retningslinjerne er tilpasset og revideret på tværs og som følge af den aktuelle situation i forbindelse med COVID-19.

Retningslinjerne er endvidere konsekvensrettet for så vidt angår henvisninger til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.
Der er tilføjet en * ud for de afsnit, som er ændret.

Der er tale om generelle retningslinjer, som kan anvendes bredt på socialområdet. Retningslinjerne er derudover dynamiske og vil derfor kunne justeres i takt med udviklingen.

Du kan læse de opdaterede ”retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet” på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Opdaterede retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet