Nye skemaer til ansøgning om dispensation

Ny lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud” medfører, at plejefamilier og tilbud fra den 1. februar 2022 kan søge om dispensation fra eksisterende godkendelse, uden først at have ansøgt om en væsentlig ændring af tilbuddets godkendelse.

Megafon

Den 21. december 2021 blev den nye lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud” vedtaget. Denne ændring af loven medfører, at plejefamilier og tilbud fra den 1. februar 2022 kan søge om dispensation fra eksisterende godkendelse, uden først at have ansøgt om en væsentlig ændring af tilbuddets godkendelse.

Dispensationer fra plejefamiliers og tilbuds godkendelse skal gives af socialtilsynet. Plejefamilier og tilbud bedes derfor indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor der oplyses om, hvilke dispensationer der ønskes og begrundelser herfor.

En forudsætning, for at der kan gives en dispensation, er, at der er tale om en midlertidig løsning. Angiv derfor altid et ønsket start- og slut-tidspunkt.

Dispensationer kan eksempelvis gælde;
• antal pladser
• fysiske rammer
• ændringer i målgruppen.

Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Dispensationer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Midt har godkendt dem.

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og sendes til Socialtilsyn Midt.

Diverse skemaer til plejefamilier

Diverse skemaer til tilbud