Socialtilsyn Midt åbner for arbejds- og mødeaktivitet

Socialtilsyn Midt åbner for arbejds- og mødeaktivitet på Papirfabrikken 38 fra og med tirsdag den 2. juni 2020.

Fra tiradag 2. juni kan der igen afholdes interne og eksterne møder m.v. i socialtilsynets lokaler, lige som medarbejderne kan mødes i Silkeborg hver uge for faglig sparring og udvikling.

Socialtilsyn Midt følger Sundhedsstyrelsens og Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering af COVID-19, såvel ved interne som eksterne møder og anden aktivitet. Mødeaktivitet afvikles også fremover som virtuelle møder, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.

Fysiske tilsynsbesøg ude på tilbud og i plejefamilier har været i gang i snart tre uger og også her tager Socialtilsyn Midt de nødvendige forholdsregler over for COVID-19. Hvis der er spørgsmål til de fysiske tilsynsbesøg, er man velkommen til at kontakte Socialtilsyn Midt på telefon: 89 70 56 00.

I denne uge har Socialtilsyn Midt genoptaget afvikling af grundkurser for personer, som ansøger om at blive godkendt som plejefamilie. Kurserne har været udskudt under COVID-19, men alle forårskurser forventes afviklet inden udgangen af juni måned. Grundkurserne afholdes i henhold til retningslinjer for håndtering af COVID-19 fra Sundhedsstyrelsen og Silkeborg Kommune.