Socialtilsyn Midt aflyser alle anmeldte tilsynsbesøg frem til og med 13. april 2020

På baggrund af udmelding fra statsministeren den 23. marts 2020 om at forlænge hjemsendelsen af alle offentligt ansatte, som ikke bestrider en kritisk funktion, aflyser Socialtilsyn Midt alle anmeldte tilsynsbesøg frem til og med den 13. april 2020.

I vil fortsat kunne opleve at få uanmeldte tilsynsbesøg og vi kontakter jer via mail eller telefon ved behov. Vi kan blandt andet kontakte jer for at følge op på allerede aflagte tilsynsbesøg eller forberede kommende tilsynsbesøg. Forberedelse af tilsynsbesøg kan for eksempel være telefoninterviews inden et tilsynsbesøg.

I kontortiden kan I fortsat kontakte ledelsen, staben og jeres sædvanlige tilsynskonsulent, lige som I kan ringe til os på vores hovednummer 8970 5600 eller skrive til os på socialtilsynmidt@silkeborg.dk. Whistleblow-telefonen er naturligvis også bemandet som normalt.

Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at I fortsat er forpligtet til at kontakte os, hvis der er forhold, som er vigtige at orientere os om.

Socialtilsyn Midt har forståelse for, at I er optaget af kerneopgaven i disse dage. Det vil vi naturligvis respektere og det har vi rigtig stor forståelse for. Socialtilsyn Midt ønsker jer alle mindst mulig gene og et ”på gensyn”.