Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2018

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2018

Tilfredshedsundersøgelsen for 2018 viser, at tilbud og plejefamilier samlet set er meget tilfredse med Socialtilsyn Midt. Således svarer 83% af respondenterne, at de er meget tilfredse/tilfredse med socialtilsynets udførelse af tilsynsopgaven.
Respondenterne fremhæver i tilfredshedsundersøgelsen, at Socialtilsyn Midts konsulenter gør et godt stykke arbejde, som værdsættes hos både plejefamilier og tilbud.
Tilfredsundersøgelsen viser, at der fortsat er utilfredshed med den mængde dokumentation som tilbud og plejefamilier skal indsende forud for besøget.

Tilfredshedsundersøgelsen er fortaget på baggrund af spørgeskema udsendt til 350 interessenter, herunder både plejefamilier, private og offentlige tilbud.

Tilfredshedsundersøgelse 2018