Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022

Nu er det muligt at læse Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse

Megafon

Tilfredshedsundersøgelsen 2022 har fokus på tilbuddenes og plejefamiliernes oplevelse og tilfredshed med bl.a. selv tilsynsbesøget, informationen og opfølgningen på tilsynsbesøgene.
I dette års undersøgelse er respondenterne også blevet spurgt om deres samlede tilfredshed med Socialtilsyn Midt.

I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen fik i alt 1223 plejefamilier og 371 tilbud tilsendt spørgeskemaet. Ud af det samlede antal respondenter har 705 plejefamilier (58%) og 237 til (64%) besvaret tilfredshedsundersøgelsen.

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022