Tilbuds og plejefamiliers indberettede oplysninger på Tilbudsportalen skal stemme overnes med de faktiske forhold


Indberettede oplysninger på Tilbudsportalen skal være korrekte og stemme overens med de faktiske forhold i tilbuddene og plejefamilierne.

Filmrulle og 3 streger

Tilbud og plejefamilier er forpligtet til minimum én gang årligt at indberette ændringer på Tilbudsportalen.
Ændringer i forhold til oplysninger om et tilbuds eller plejefamilies tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer skal dog indberettes straks til Tilbudsportalen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3

Socialtilsyn Midt er forpligtet til at påse, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud og plejefamilie er i overensstemmelse med de faktisk forhold. Bliver Socialtilsyn Midt opmærksom på, at et tilbuds/plejefamilies oplysninger på Tilbudsportalen ikke er korrekte i forhold til de faktiske forhold, er Socialtilsyn Midt forpligtet til at gå i dialog med tilbuddet/plejefamilien om at få ajourført oplysningerne på Tilbudsportalen.
I de tilfælde, hvor et tilbud eller en plejefamilie, trods opfordringer fra socialtilsynet, ikke ajourfører oplysningerne på Tilbudsportalen vil Socialtilsyn Midt, hvor det er muligt, ajourføre og berigtige oplysningerne og orientere tilbuddet/plejefamilien.

Vejledende udtalelse vedr. socialtilsynets forpligtelse til at sikre korrekte oplysninger på Tilbudsportalen