Nyt fra Socialtilsyn Midt til sociale tilbud

Tilbudsportalen lukker midlertidigt for nye indberetninger

Oplysningerne fra den gamle Tilbudsportal overføres til den nye fra den 5. til den 11. juni 2019. I perioden kan I ikke indberette nye oplysninger på Tilbudsportalen. Det betyder også, at oplysningerne på Tilbudsportalen ikke bliver ajourført mellem den 5. og 11. juni.