Midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aahus og Silkeborg

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aarhus og Silkeborg Kommune

Der indføres nu generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale botilbud i både Aarhus og Silkeborg Kommune, hvor mennesker i risikogruppen opholder sig. Restriktionerne indføres efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den kommende tid skal besøg på visse sociale tilbud i både Aarhus og Silkeborg Kommune foregå på udearealerne. Besøgsrestriktionerne omfatter kun sociale tilbud, som har beboere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe.

Du kan læse mere om de midlertidige besøgsrestriktioner på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Link til orientering om de midlertidige besøgsrestriktioner i Aarhus Kommune

Link til orientering om de midlertidige besøgsrestriktioner i Silkeborg Kommune