Taksten for godkendelse jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1557 om socialtilsyn skal betales inden Socialtilsyn Midt begynder behandlingen af ansøgningen.

Taksten for delvis godkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget jf. § 18, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1557 om socialtilsyn skal betales ved begyndelse af behandlingen af ansøgningen.

Taksterne for tilsyn opkræves en gang årligt.

Takster

Takster 2024

Beløb i kroner

Takstkategorier

Tilsyn
tilbud

Skærpet tilsyn
pr. måned

Godkendelse
nye tilbud

Væsentlig ændring
eksisterende tilbud
 1-7 pladser  42.127 4.213 29.953 9.221
 8-24 pladser

50.552

5.055 35.944 11.066
 25-49 pladser  84.253 8.425 59.907 18.443
 over 50 pladser  126.380 12.638 89.860 27.664

Tilsynstaksten er en årlig takst. Taksten for skærpet tilsyn er en månedstakst.
Taksterne for godkendelse og væsentlig ændring er engangstakster.

Socialtilsyn Midt kan desuden opkræve en tillægstakst på de enkelte tilbud, hvis opgaven med tilsynet er særligt ressourcekrævende jf. § 25, stk. 4.

Takster 2023

Beløb i kroner

Takstkategorier

Tilsyn 
tilbud 

Skærpet tilsyn
pr. måned
Godkendelse
nye tilbud 

Væsentlig ændring
eksisterende tilbud

 1-7 pladser  39.977  3.998     27.204  8.167
 8-24 pladser  47.973  4.797  32.645  9.800
 25-49 pladser  79.955  7.995  54.408  16.333
 over 50 pladser  119.932  11.993  81.613  24.500

Objektiv finansiering 2024

Kommunernes betaling til Socialtilsyn Midt vedrørende plejefamilieområdet.
Fordelingen er foretaget efter antal 0 til 17 årige borgere i Socialtilsyn Midts område.
Forudsætning 2. kvartal 2023.

Beløb i kroner

 Kommune  Udgift
 Faaborg-Midtfyn 1.078.955
 Favrskov 1.237.708
 Hedensted 1.049.478
 Horsens 2.140.224
 Norddjurs 669.859
 Odder 514.580
 Randers 2.051.583
 Samsø 60.848
 Skanderborg 1.723.022
 Syddjurs 913.253
 Aarhus 6.792.710
 Herning 1.966.100
 Holstebro 1.312.453
 Ikast-Brande 949.678
 Lemvig 352.984
 Ringkøbing-Skjern  1.195.599
 Skive 864.722
 Struer 393.620
 Viborg 2.140.329
 I alt 27.407.706

 

Objektiv finansiering 2023

Beløb i kroner

Kommune Udgift
 Faaborg-Midtfyn  1.114.180
 Favrskov  1.270.004
 Hedensted  1.082.646
 Horsens  2.162.800
 Norddjurs  685.066
 Odder  528.157
 Randers  2.108944
 Samsø  56.673
 Skanderborg  1.762.944
 Syddjurs  931.156
 Aarhus  6.946.122
 Herning  2.025.830
 Holstebro  1.342.065
 Ikast-Brande  968.433
 Lemvig  365.180
 Ringkøbing-Skjern   1.234.353
 Skive  901.898
 Struer  411.776
 Viborg  2.211.888
 I alt  28.110.118