Tilkøb

Det er fortsat de enkelte kommuner, som har ansvaret for at føre tilsyn på mange af kommunernes fagområder. Udførelsen af en række af disse tilsyn kan tilkøbes hos Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og sociale døgntilbud siden 1. januar 2014.

Et tilsyn fra Socialtilsyn Midt er altid uvildigt, systematisk og udføres af fagligt kompetente medarbejdere.

Socialtilsyn Midts tilkøbskatalog for 2020

Læs om:

Socialtilsyn Midt udbyder i 2020 følgende tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn § 3:

  • Tilsyn med aflastning (SEL § 84)
  • Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL § 85)
  • Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
  • Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
  • Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventive tilsyn)
    Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger (SEL § 151)
  • Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Se her for mere information om tilkøb af tilsyn

Socialtilsyn Midt udbyder i 2020 kurser inden for følgende:

  • Introduktion til magtanvendelsesreglerne
  • Støtte til voksne i økonomiske forhold

Se her for mere information