Tilkøb

Det er fortsat de enkelte kommuner, som har ansvaret for at føre tilsyn på mange af kommunernes fagområder. Udførelsen af en række af disse tilsyn kan tilkøbes hos Socialtilsyn Midt.

Socialtilsyn Midt har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og sociale døgntilbud siden 1. januar 2014.

Et tilsyn fra Socialtilsyn Midt er altid uvildigt, systematisk og udføres af fagligt kompetente medarbejdere.

Socialtilsyn Midts tilkøbskatalog for 2023

Socialtilsyn Midt vil gerne indgå i dialog, hvis der er et ønske om et andet tilsyn.

Læs om:

Socialtilsyn Midt udbyder i 2023 følgende tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn § 3:

 • Tilsyn med aflastning (SEL § 84)
 • Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL § 85)
 • Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
 • Tilsyn med aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 • Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventive tilsyn)
  Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger (SEL § 151)
 • Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Socialtilsyn Midt udbyder kurserne "Introduktion til magtanvendelsesreglerne" på henholdsvis børne- og unge området og voksenområdet.

Kurser 2023

 • onsdag 13. september kl. 9-14 (børne- og unge området)
 • torsdag 5. oktober kl. 9-14 (voksenområdet)

Kurser 2024

 • onsdag 10. april kl. 9-14 (voksenområdet)
 • torsdag 25. april kl. 9-14 (børne- og unge området)

Du kan læse mere om kurset i Tilkøbskataloget.

Tilmelding Introduktion til magtanvendelsesreglerne 2023 

Tilmelding Introduktion til magtanvendelsesreglerne 2024