Tilsyn

Socialtilsyn Midt udbyder i 20189tilkøbsmuligheder jf. lov om socialtilsyn § 3

Konceptbeskrivelse - Tilsyn med socialpædagogisk bistand (SEL § 85)

Konceptbeskrivelse - Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)

Konceptbeskrivelse - Tilsyn med domfældte udviklingshæmmede (kriminalpræventivt tilsyn)

Konceptbeskrivelse - Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Konceptbeskrivelse - Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger
Socialtilsyn Midt vil gerne indgå i dialog, hvis der er et ønske om et andet tilsyn.