De fem tilsynskommuner har udarbejdet en fælles tilsynspolitik for at sikre fælles rammer for tilsynsopgaven, sikre en ensartet kvalitet og for at underbygge et respektfuldt og anerkendende samarbejde og god kommunikation med kommuner, regioner, tilbud og andre interessenter.

Tilsynspolitik for de fem socialtilsyn i Danmark