Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Jammerbugt og Aarhus kommuner

Ændring af ophævelsesdatoen for bekendtgørelsen om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Orientering om ændring af ophævelsesdatoen for bekendtgørelsen om midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Orientering om besøgsrestriktioner i yderligere tre kommuner i Syddanmark

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i tre syddanske kommuner

Retningslinjer på socialområdet er opdateret

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne, som skal vejlede myndigheder og organisationer på socialområdet i forhold til COVID-19.

Ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Aarhus og Silkeborg Kommune

Orientering om ophævelse af de generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aarhus og Silkeborg Kommune og om videreførelse af muligheden for at indføre midlertidige lokale restriktioner for besøg på sociale tilbud

Midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aahus og Silkeborg

Orientering om generelle midlertidige besøgsrestriktioner på en række sociale tilbud beliggende i Aarhus og Silkeborg Kommune

Nyt fra Socialtilsyn Midt til plejefamilier

Plejefamilier skal selv indberette på Tilbudsportal

Socialtilsyn Midt ønsker god sommer

Orientering om ophævelse af de generelle besøgsforbud på sociale tilbud

Det midlertidige besøgsforbud på socialområdet er ophævet. Men der kan lokalt indføres restriktioner, hvis det er nødvendigt f.eks. pga. lokale smitteudbrud.

Nye love på plejefamilieområdet

Nye love, der har betydning for plejefamilier træder i kraft den 1. juli 2020