Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Megafon

Reminder magtanvendelseskursus

Socialtilsyn Midt afholder kursus "introduktion til magtanvendelsesreglerne"

Filmrulle og 3 streger

Orientering om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet orienterer om ændring af bekendtgørelse om socialtilsyn og bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Megafon

Ny indikator i kvalitetsmodellen

Pr. 1. februar 2023 er der tilføjet en ny indikator i kvalitetsmodellen for tilbud og plejefamilier.

Familie på 4 med hinanden i hånden

Informationsmøder for kommende plejefamilier

Socialtilsyn Midt vil i 2023 afholde online informationsmøder om godkendelsesprocessen samt hvad der forventes af kommende plejefamilier

Filmrulle og 3 streger

Børns digitale liv og trivsel

Anders And og Rip, Rap og Rup går online!

Megafon

Dato for årsmøde for plejefamilier 2023 er på plads - sæt allerede kryds i kalenderen nu

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen, hvis du vil deltage i årsmødet for plejefamilier 2023

Filmrulle og 3 streger

Nye indberetningsskemaer til sociale tilbud

Der er kommet nye skemaer til indberetning af medarbejderoversigt, borgeroversigt og opgørelse af sygefravær og vikarforbrug.

Megafon

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022

Nu er det muligt at læse Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse

Filmrulle og 3 streger

Tilbuds og plejefamiliers indberettede oplysninger på Tilbudsportalen skal stemme overnes med de faktiske forhold


Indberettede oplysninger på Tilbudsportalen skal være korrekte og stemme overens med de faktiske forhold i tilbuddene og plejefamilierne.

Megafon

SmartDesigner selvbetjeningsskemaer og datasikkerhed