Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Filmrulle og 3 streger

Temamøde om private tilbuds budgetter

Socialtilsyn Midt inviterer til temamøde om private tilbuds budgetter

Billedet viser en blå himmel, blomster og sommerfugle

Socialtilsyn Midt ønsker alle en rigtig god sommer

Megafon

Afgørelse fra Ankestyrelsen om videoovervågning

Filmrulle og 3 streger

Nye skemaer på tilbudsområdet

Nye skemaer til indsendelse af oplysninger om borgere og medarbejdere.

Megafon

Nye skemaer til ansøgning om dispensation

Ny lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud” medfører, at plejefamilier og tilbud fra den 1. februar 2022 kan søge om dispensation fra eksisterende godkendelse, uden først at have ansøgt om en væsentlig ændring af tilbuddets godkendelse.

Filmrulle og 3 streger

Opdatering af oplysninger på Tilbudsportalen

Oplysninger om tilbud og plejefamilier skal være retvisende på Tilbudsportalen

Megafon

Ændringer i selvbetjeningsmuligheder på Socialtilsyn Midts hjemmeside

Ændringer i selvbetjeningsmuligheder på Socialtilsyn Midts hjemmeside vedrørende oplysningsskemaet

Filmrulle og 3 streger

REMINDER - tilmeldingsfrist til årsmøde for plejefamilier

Megafon

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn

Filmrulle og 3 streger

Nye skemaer til ansøgning om dispensation - plejefamilier og tilbud

Dispensationer fra plejefamiliers og tilbuds godkendelse skal gives af socialtilsynet.