Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt april 2019

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt april 2019

Mere kvalitet i plejefamilier

Fra 1. juli 2019 sker der ændring i godkendelsesprocessen for nye plejefamilier. Derudover skal alle nuværende godkendte plejefamilier indplaceres i 3 nye typologiver.

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt marts 2019

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt marts 2019

§§ 103 og 104 bemærk ny praksis!

Ankestyrelsen har i efteråret 2018 præciseret praksis for, hvornår socialtilsynet er tilsynsmyndighed også for ydelser, som særskilt ikke vil være omfattet af tilsynskompetencen.

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt februar 2019

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt februar 2019

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt januar 2019

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt januar 2019

Ikrafttrædelse af reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet

Pr. 1. januar 2019 sker der ændring i eksisterende love samt ikrafttrædelse af ny lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2018

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt november 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt november 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt i oktober 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt i oktober 2018