Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Evaluering af tilsynsreformen

Tilsynsreformen er nu blevet evalueret og den konkluderer, at de politiske intentioner med reformen overordnet er indfriet. Den peger dog også på et behov for fortsat at styrke ensartethed og systematik i tilsynsopgaven.

Årsrappoort 2017 for Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midt er nu klar med årsrapporten for 2017

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt april 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn MIdt marts 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt februar 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt januar 2018

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2017

Socialtilsynets tilfredshedsundersøgelse 2017 peger igen på stor, samlet tilfredshed med socialtilsynets aktiviteter.

Socialstyrelsens årsrapport 2016

Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed 2016. Rapporten er baseret dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data, som Socialstyrelsen har indhentet.

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt december 2017

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Borgerstyret Personlig Assistance – ny lovændring pr. 1. januar 2018

Socialtilsynet får 1. januar 2018 opgaven med at godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere visiteret til borgerstyret personlig assistance (BPA) i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.