Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Socialtilsyn Midt aflyser varslede tilsynsbesøg frem til og med 17. april

Håndtering af COVID-19: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatster for socialt udsatte

Nye besøgsrestriktioner

Nye besøgsrestriktioner på sociale tilbud træder i kraft straks

Retningslinjer for vurdering, behandling og visitation i forbindelse med forgiftninger og abstinenser til centralstimulerende stoffer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for vurdering, behandling og visitation i forbindelse med forgiftninger og abstinenser til centralstimulerende stoffer.

Indsatsen til hjemløse og særligt socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID-19

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har sendt et brev til alle borgmestre og regionsrådsformænd om indsatsen til hjemløse og særlige socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID-19.

Ny information fra KL i forbindelse med COVID-19

Plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19

Social- og Indenrigsministeret har udsendt brev omkring plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19

Tilbagevenden til anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet

Botilbud kan ikke for at undgå smitterisiko med COVID-19 nægte beboere adgang, efter ophold uden for botilbuddet. Det samme gælder aflastningsintuitioner og anbringelsessteder

Informationsbrev fra KL omkring COVID-19

Anbefalinger til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger