Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Megafon

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn

Filmrulle og 3 streger

Nye skemaer til ansøgning om dispensation - plejefamilier og tilbud

Dispensationer fra plejefamiliers og tilbuds godkendelse skal gives af socialtilsynet.

Megafon

REMINDER Tilmeldingsfrist til magtanvendelseskurser

Socialtilsyn Midt afholder kurserne "introduktion til magtanvendelsesreglerne"

Filmrulle og 3 streger

Frister for indberetning af magtanvendelse til socialtilsynet

Præcisering i forhold til frister for indberetning af magtanvendelse til socialtilsynet

Viser tegnet paragraf

Information om ændringer i lov om socialtilsyn

Ny lov ”styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud”

Filmrulle og 3 streger

Ophævelse af regler om coronarestriktioner på social- og ældreområdet

Epidemikommissionen har indstillet til regeringen, at kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ikke videreføres, og at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er betinget af denne kategorisering, ikke videreføres efter den 31. januar 2022.

Megafon

Forlængelse af coronarestriktioner på social- og ældreområdet

Nuværende coronarestriktioner på social- og ældreområdet forlænges til 31. januar 2022

Filmrulle og 3 streger

Styrkelse af socialtilsynet og det økonomiske tilsyn

Lovforslag om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn

Megafon

Forlængelse af udvalgte frikommuneforsøg

Vedtagelse af lov om ændring af lov om frikommuneforsøg

Rensdyr og jul

Julehilsen 2021

Socialtilsyn Midt ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår