Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Ny information fra KL i forbindelse med COVID-19

Plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19

Social- og Indenrigsministeret har udsendt brev omkring plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19

Tilbagevenden til anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet

Botilbud kan ikke for at undgå smitterisiko med COVID-19 nægte beboere adgang, efter ophold uden for botilbuddet. Det samme gælder aflastningsintuitioner og anbringelsessteder

Informationsbrev fra KL omkring COVID-19

Anbefalinger til personale i botilbud ved mistænkt eller påvist COVID-19 hos borger

Socialtilsyn Midt aflyser alle anmeldte tilsynsbesøg frem til og med 13. april 2020

På baggrund af udmelding fra statsministeren den 23. marts 2020 om at forlænge hjemsendelsen af alle offentligt ansatte, som ikke bestrider en kritisk funktion, aflyser Socialtilsyn Midt alle anmeldte tilsynsbesøg frem til og med den 13. april 2020.

Covid-19 - Rammerne for hjælp til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer

Orientering om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge

Orientering om Corona på det sociale område

Se seneste nyt for både plejefamilier og tilbud

Ny hotline om coronavirus på socialområdet

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har oprettet ny hotline i regi af Socialstyrelsen