Nyheder

Her finder du en oversigt over nyheder fra Socialtilsyn Midt. Du kan også tilmelde dig vores Nyhedsservice og modtage en mail, når vi har lagt en nyhed på hjemmesiden.

Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2017

Socialtilsynets tilfredshedsundersøgelse 2017 peger igen på stor, samlet tilfredshed med socialtilsynets aktiviteter.

Socialstyrelsens årsrapport 2016

Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed 2016. Rapporten er baseret dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data, som Socialstyrelsen har indhentet.

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt december 2017

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Borgerstyret Personlig Assistance – ny lovændring pr. 1. januar 2018

Socialtilsynet får 1. januar 2018 opgaven med at godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere visiteret til borgerstyret personlig assistance (BPA) i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.

Tilbudsportalens stikprøvekontrol vedrørende indberetningssystematik

Stikprøvekontrol vedrørende indberetningssystematik

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt november 2017

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

Undersøgelse om kvaliteten og brugbarheden af socialtilsynets tilsynsrapport

Undersøgelse om kvaliteten og brugbarheden af socialtilsynets tilsynsrapport

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt oktober 2017

Nygodkendte plejefamilier i Socialtilsyn Midt

DR-dokumentaren om Tvind

DR1 sender to dokumentarudsendelser den 24. og 31. oktober 2017 med titlen "Afsløret - Tvinds nye imperium".

Udsendelserne sætter fokus på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, og om en række sociale tilbud har så tætte relationer, at de lovgivningsmæssigt skal betragtes som en koncernlignende konstruktion; det vil sige som en del af ”Tvind”.

Socialtilsynet er sat i verden for at sikre, at de mest udsatte børn, unge og voksne får trygge sociale tilbud baseret på faglighed og kvalitet. Socialtilsynet fører også tilsyn med, at kommunerne får det, de betaler for hos opholdsstederne.

Se socialtilsynets fakta i sagen her.

Få Socialtilsyn Midt med på rekrutteringsmøde for nye plejefamilier

Fra 2018 bliver det muligt at få en konsulent fra Socialtilsyn Midt med på kommunale rekrutteringsmøder