Som plejefamilie kan man have et eller flere børn i døgnpleje. Det betyder, at barnet bor fast hos plejefamilien, men samtidigt har samvær med sin biologiske familie.

Som aflastningsfamilie bor barnet hos sin biologiske familie. Barnet kommer i aflastning hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn pr. måned.

Begge former for anbringelse skal sikre, at det enkelte barn har en tryg hverdag i omsorgsfulde rammer.

Flyer om godkendelse af nye plejefamilier

Ret til bisidder ved møder hos Socialtilsyn Midt