Skip til hoved indholdet
    Hjem Kontakt os

Kontakt os

Har du brug for at komme i kontakt med Socialtilsyn Midt, kan du benytte en af nedenstående kontaktmuligheder.

 

Kontakt og åbningstider

Telefonnummer

Du ringe til os på telefonnr. 89 70 56 00

Telefontider

Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-12.00

Telefonen er lukket

Alle helligdage, mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfarsdag.
Grundlovsdag og 1. maj er telefonen lukket efter kl. 12.00.

 

Sender du mail til Socialtilsyn Midt med fortrolige oplysninger, er det vigtigt, at du sender det som sikker mail, så der ikke er risiko for, at de fortrolige oplysninger kan blive misbrugt. Fortrolige oplysninger er fx dit cpr.nr., økonomiske oplysninger, helbredsoplysninger eller oplysninger om sociale ydelser eller strafbare forhold.

Privatperson

Som privat person sender du sikker post til os via borger.dk

Private tilbud og virksomheder

Private tilbud og virksomheder sender sikker post til os via Digital Post på virk.dk. I finder Socialtilsyn Midt under Silkeborg Kommune.

Myndighed og offentlige tilbud

Myndigheder, som har en sikkermail løsning, der understøtter Direkteadressering/Tunnelmail, kan sende sikkert ved at angive slutmodtageren af den sikre mail og sende denne sikkert. Understøtter din/jeres sikkermailløsning Direkte adressering/tunnelmail, kan der sendes sikkert til socialtilsynmidt@silkeborg.dk og alle øvrige adresser på @silkeborg.dk

Myndigheder, som har en sikkermail løsning, der ikke understøtter Direkteadressering/Tunnelmail skal sende sikkert ved at sende signeret og krypteret til sikkerpost.socialtilsynmidt@silkeborg.dk 

Almindelig post uden fortrolige oplysninger

Mail uden fortrolige oplysninger sendes til Socialtilsyn Midt på socialtilsynmidt@silkeborg.dk Du kan også vælge at sende mail som sikker post, selvom du kun skal sende almindelige ikke-fortrolige personoplysninger.

 

Har I et møde eller skal besøge os i anden anledning, finder I os på adressen:

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg

Det er muligt at parkere på Socialtilsyn Midts p-pladser. Ved ankomst indtaster I blot jeres registreringsnummer på iPad'en indenfor.

EAN-nummer: 5798005646334

CVR-nummer: 29189641

 

Du kan kontakte Socialtilsyn Midt, hvis du er bekymret over forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud. Denne ordning kalder vi whistleblowerordningen.

Du kan kontakte og læse mere om whistleblowerordningen i linket. 

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, som Socialtilsyn Midt har truffet i din sag, kan du klage over afgørelsen. Socialtilsyn Midt har herefter pligt til at genvurdere din sag.

Sender du klage som privat person, skal du sende klagen via borger.dk

Private, kommunale og regionale tilbud kan indsende klage, som sikker post. Se hvordan I sender sikker mail under Kontakt os

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen.

Når Socialtilsyn Midt har modtaget din klage, ser vi på din sag igen og beslutter herefter, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold. Fastholder Socialtilsyn Midt afgørelsen, videresendes din klage automatisk til Ankestyrelsen.

 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg