Skip til hoved indholdet

Netværksplejefamilier

Information til netværksplejefamilier og kommuner om netværksplejefamiliers mulighed for deltagelse i grundkursusforløb mv.

Få flere oplysninger om grundkurset her

Diverse skemaer til plejefamilier

Her kan I som plejefamilie finde relevante skemaer, bl.a. oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn, ansøgningsskema om dispensation og væsentlig ændring, indberetning af magtanvendelse mv.

Diverse skemaer til plejefamilier

Diverse skemaer til sociale tilbud

Her kan I som tilbud finde relevante skemaer, bl.a. diverse ansøgningsskemaer, diverse skemaer ifm driftsorienteret tilsyn og skemaer og vejledning ved indberetning af magtanvendelser mv.

Diverse skemaer til tilbud

Udgivelser Socialtilsyn Midt

Socialtilsyn Midts årsrapporter, tilfredshedsundersøgelse mv.

Udgivelser Social- og Boligstyrelsen

Diverse udgivelser fra Social- og Boligstyrelsen bl.a. auditfunktionen årsrapporter om socialtilsynenes virksomhed mv.

Referater

Her kan du læse referater fra møder, som Socialtilsyn Midt har afholdt med kommuner. Det kan fx være referater fra møder i Dialoggruppe Midt på plejefamiliområdet

Referater - Dialoggruppe Midt plejefamilieområdet

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg