Skip til hoved indholdet
    Hjem Socialtilsyn Midt Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Kontakt Whistleblowerordningen i Socialtilsyn Midt

Telefon 89 70 56 09

Telefontider

Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl.  9.00-12.00

Telefonen er lukket

Alle helligdage, mellem jul og nytår, dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Grundlovsdag og 1. maj  er telefonen lukket efter kl. 12.00.

Skriv til whistleblowerordningen

Der er to måder at kontakte whistleblowerordningen på skriftligt. Du kan vælge at fravige din anonymitet helt eller delvist eller være fuldstændig anonym.

Ved dit valg tager du stilling til, i hvilket omfang socialtilsynet må oplyse overfor andre, fx tilbuddet, at socialtilsynet har fået dine oplysninger om bekymrende forhold. Vælg et af nedenstående skemaer.

Værd at vide om whistleblowerordningen

Din henvendelse er altid anonym, med mindre du selv oplyser, at du ikke vil være det.

Anonymiteten betyder, at socialtilsynet ikke må fortælle tilbuddet eller andre, hvem du er, at du har henvendt dig om bekymrende forhold, hvilke tilbud det drejer sig om, eller hvad din bekymring vedrører.

Socialtilsynet gør dog opmærksom på, at socialtilsynet uden samtykke fra dig kan videregive indholdet af din henvendelse til en anden offentlig myndighed, hvis socialtilsynet vurderer, at det er relevant og nødvendigt for den anden myndigheds arbejde. Videregivelsen vil aldrig indeholde dit navn eller andre personoplysninger.

Du kan også vælge, at socialtilsynet må vide, hvem du er, så vi kan kontakte dig direkte med eventuelle opklarende spørgsmål for at kunne komme videre med undersøgelsen. Vi må stadig ikke videregive oplysninger om dig, om henvendelser eller om at vi har modtaget en henvendelse.

Du kan også vælge en tredje mulighed, hvor du giver tilladelse til, at socialtilsynet over for tilbuddet, plejefamilien eller andre oplyser, at der er modtaget en henvendelse vedrørende bekymrende forhold.

Hvis du vælger den sidste mulighed, og du helt eller delvist frasiger dig din anonymitet, kan socialtilsynet bruge oplysningerne i en dialog med tilbuddet eller plejefamilien

Du har altid mulighed for at tilbagekalde din tilladelse. Dette gælder dog alene oplysninger, som ikke allerede er videregivet til tilbuddet eller andre.

Når Socialtilsyn Midt har modtaget whistleblow starter der en sagsbehandling, hvor det med afsæt i henvendelsen tilrettelægges, hvordan henvendelsen håndteres tilsynsmæssigt. Det kan fx. være, at der hurtigst muligt planlægges et tilsynsbesøg.

Man bliver som whistleblower ikke orienteret om det videre forløb i sagen, men man kan altid søge aktindsigt i de tilsynsrapporter, der udarbejdes for de enkelte tilbud.

Du kan anmode om aktindsigt i tilsynsrapporten, på det tilbud du kunne have interesse i, på vores mail: socialtilsynmidt@silkeborg.dk

 

Socialtilsyn Midt har udarbejdet en plakat med de vigtigste informationer omkring anonyme henvendelser.

Der er tale om en plakat, som I som tilbud eller andet er velkomne til hænge op med information omkring ordningen.

Socialtilsyn Midt anbefaler, at plakatten omkring whistleblowerordningen synliggøres for beboere, medarbejdere og pårørende.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg