Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

I årsrapporten kan du læse om, hvor mange tilbud og plejefamilier socialtilsynet har ført tilsyn med, antal iværksatte påbud og skærpede tilsyn, ankeafgørelser, antal magtanvendelser, henvendelser til whistleblower-ordningen og meget mere. Socialtilsyn Midt har i årsrapporten for 2022 valgt at belyse følgende fokuspunkter:

Implementering af den faglige vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse
Implementering af lovændring i lov om socialtilsyn, herunder oprettelse af specialistfunktion i Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Midts tilfredshedsundersøgelse 2022
Endvidere viser årsrapporten, at den generelle kvalitet er meget tilfredsstillende og både tilbud og plejefamilier kan sikre de anbragte borgeres trivsel, sundhed og udvikling.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg