Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Aflastning i plejefamilier

Aflastning i plejefamilier

Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at vi fører tilsyn med den samlede indsats i de generelt godkendte plejefamilier. Dette betyder også, at vi fører tilsyn med pladser, der bruges til aflastning jf. servicelovens § 84, jf. barnets lov § 90.

Socialtilsyn Midt har ikke tidligere inddraget disse ophold i tilsynet, men er efter en dialog med Social-, Bolig- og Ældreministeriet, blevet opmærksom på, at det skal indgå som en del af vores tilsynsopgave.

Visiterende kommuner skal derfor være opmærksom på, at et barn der visiteres til aflastning jf. servicelovens § 84, jf. barnets lov § 90, skal matche plejefamiliens godkendelse. Der skal således være en ledig plads til barnet og barnets støttebehov skal svare til plejefamiliens godkendelse.

 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg