Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Indberetning af sygefravær/ fraværsdage på Tilbudsportalen

Indberetning af sygefravær/ fraværsdage på Tilbudsportalen

Orientering om indberetning af sygefravær/fraværsdage på Tilbudsportalen i forbindelse med oplysninger til årsrapportindberetningen.

I forbindelse med lovændringen i 2022 har socialstyrelsen indført en ny opgørelsesmetode for sygefravær på tilbuddene.

Ændringen er gældende for kalenderåret 2023 og frem.

Ifølge vejledningen opgøres tallet som det gennemsnitlige hele antal kalenderdage (inkl. søn- og helligdage), hvor tilbuddets månedslønnede ansatte har været fraværende på grund af egen sygdom eller barsel nu som noget nyt med udgangspunkt i de månedslønnedes samlede ansættelsesgrad. 

Med andre ord:

Fravær skal beregnes for månedslønnede.

Fravær er i den her sammenhæng: Fravær som følge af egen sygdom eller barsel.

Tallet skal opgøres i kalenderdage, inkl. søn- og helligdage.

Den ansattes daglige beskæftigelse er uvedkommende, en dag er en dag uanset 4, 7 eller 12 timers beskæftigelse.

Det er kun sygefraværsdage i kalenderåret som skal medtages. Hvis fraværet er påbegyndt i 2022 skal fraværsdage i 2022 ikke medregnes.

Personer, som ikke har været ansat hele året, tælles med det antal dage de har været ansat. Det vil sige, at en person, som har været ansat fra 1/8-23 til 31/12-23, skal medregnes med 153 dage. En ansat hele året indregnes med 365 dage. Det samlede antal ansættelsesdage for de månedslønnede tælles sammen og deles med 365 dage, hvorefter de månedslønnedes samlede ansættelsesgrad er beregnet.

Summen af alle fraværsdage for de månedslønnede deles med de månedslønnedes samlede ansættelsesgrad.

Dette beregnede hele tal indberetter I på Tilbudsportalen under årsrapportindberetningen.

Der henvises i øvrigt til vejledningen på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg