Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Information om budget 2025 til private tilbud

Information om budget 2025 til private tilbud

Information om budget 2025 til private tilbud


Frister for indsendelse af budgetter

Private tilbud skal indberette budget 2025 senest d. 1. oktober 2024.

Budgettet skal indberettes i Social- og Boligstyrelsens budgetskema og uploades på Tilbudsportalen. Der er ikke ændringer i dette års budgetskema i forhold til sidste års budgetskema. Budgetskemaet er inddelt i faner, hvor man bl.a. finder budgetskemaet forbeholdt private tilbud samt vejledningen ”GUIDE PRIVAT”, hvor man kan finde svar på, hvordan budgetskemaet skal udfyldes.

Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at socialtilsynet ikke behandler budgetter indsendt på andre måder end via det officielle budgetskema i Excel og budgettet skal være uploadet på Tilbudsportalen. Budgetskemaets opsætning må ikke ændres eller konverteres til PDF. Hvis Tilbuddet har udarbejdet særlige specifikationer eller takstberegninger, som supplement til tilbuddets årsbudget, kan disse indsættes som ekstra faner efter de officielle faner i budgetskemaet, eller sendes til tilbuddets økonomiske konsulent via sikkerpost.

Indberet budgetskema 2025 i en separat sag på Tilbudsportalen

Tilbudsportalen opsætning medfører, at en sag kun kan godkendes, hvis alle oplysninger i sagen kan godkendes. For at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid anbefales det at indberette budgettet i en separat sag på Tilbudsportalen.

Læs budgetguiden

Socialtilsyn Midt anbefaler at gennemgå guiden inden budgetskemaet udfyldes. Der forefindes en guide til private tilbud i budgetskemaets særskilte faner, jf. ovenfor.

Ved evt. fejlindtastninger og mangler i budgetskemaet vil socialtilsynet indgå i dialog med jer, hvilket vil forlænge sagsbehandlingstiden og kan medføre, at I vil blive bedt om at genindsende et revideret budget på Tilbudsportalen.

Frister for behandling af budgetter

•    Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden 1. oktober 2024, skal som udgangspunkt være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar 2025, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

•    Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november 2024, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april 2025, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

•    Budgetter, indsendt efter d. 15. november 2024, har ikke krav på en godkendelse af budgettet inden d. 1. april 2025. Vi bestræber os i alle tilfælde på at behandle budgetterne så hurtigt som mulig.


Typiske udfordringer

Socialtilsyn Midt har tidligere år set fejlindtastninger og mangler i budgetskemaet, og derfor vil socialtilsynet afslutningsvis gøre særligt opmærksom på følgende forhold:

•    Takstindtægter skal indtastes ud fra forventet antal døgn og døgntakst.

•    Belægningsprocent skal indtastes manuelt og er alene et oplysningsfelt, som ikke har indvirkning på øvrige felter i budgetskemaet.

•    Hvis tilbuddet har flere ydelser/takster end fem styk, skal der benyttes fanen ”+5 YDELSER PRIVAT”. Indtægterne indtastet i denne fane overføres automatisk til selve budgetskemaet.

•    Vær opmærksom på fejl i indtastning af antal fuldtidsstillinger og/eller omkostning til de enkelte personalekategorier.

•    Lønomkostninger til samlet ledelse skal ikke fordeles til de øvrige personalekategorier, såfremt ledelsen også varetager flere funktioner i tilbuddet. Ledelsens fulde årsværk og lønomkostning skal således indtastes under ”Samlet ledelse”.

•    Omkostninger til kompetenceudvikling og supervision skal opdeles, så det fremgår specifikt, hvor mange omkostningerne, der er afsat til hver post.

•    Såfremt tilbuddet har omkostninger til flere ejendomme, skal fanen ”FLERE EJENDOMME-LEJEMÅL” benyttes, og den samlede omkostning skal overføres manuelt til rækken ”Husleje (kun lejede bygninger overført fra særskilt
      Excelark)”budgetskemaet.

•    I Kommentarfeltet er det blevet obligatorisk at angive information, som har betydning for socialtilsynets behandling af budgettet. Dette kunne f.eks. være afvigelser i forhold til seneste årsrapport på Tilbudsportalen eller oplysninger
     under
     faggrupper/normering på Tilbudsportalen, eller hvis et tilbud har indregnet f.eks. afskrivninger for et større vedligehold i det kommende driftsår, så skal der oplyses herom.


Er der spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til tilbuddets økonomikonsulent ved Socialtilsyn Midt.


Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg