Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Information om indberetning af årsrapport 2023 for private tilbud

Information om indberetning af årsrapport 2023 for private tilbud

Alle private tilbud er forpligtede til at indberette deres årsrapport 2023 (den særlige indberetning) via Tilbudsportalen senest 1. juli 2024. Dette følger af § 14, stk. 2 i bekendtgørelse om Socialtilsyn (BEK nr. 1490 af 06/12/2023). Ligeledes gør Socialtilsynet opmærksom på, at alle private tilbuds revisorer skal indsende tilbuddets reviderede Årsregnskab og revisionsprotokol 2023 til Socialtilsynet via den sikre postkasse.

Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen

Årsrapport 2023 på Tilbudsportalen udarbejdes i overensstemmelse med § 14 i bekendtgørelse om Socialtilsyn.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal, som skal være identiske med de oplyste økonomiske nøgletal i det reviderede årsregnskab 2023. Dernæst oplysning om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddet skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

Guide til årsrapport på Tilbudsportalen

Guide til indberetning af årsrapport på Tilbudsportalen. Det er særligt væsentligt, at I orienterer jer i guiden i forhold til oplysninger om sygefravær og personalegennemstrømning forud for indsendelse af årsrapport på Tilbudsportalen.

Det er en fordel, at I indberetter årsrapport 2023 i en separat sag på Tilbudsportalen

Tilbudsportalen opsætning medfører, at en sag kun kan godkendes på Tilbudsportalen, såfremt alle oplysninger i sagen kan godkendes. Derfor anbefaler Socialtilsynet at indsende årsrapport 2023 på Tilbudsportalen i en separat sag. Dette for at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid med at få godkendt og offentliggjort årsrapport 2023 på Tilbudsportalen.

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til denne mail, er I velkomne til at kontakte en økonomikonsulent hos Socialtilsyn Midt.


Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg