Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Invitation til temamøde om budget 2025

Invitation til temamøde om budget 2025

Socialtilsyn Midt inviterer til temamøde om offentlige og private tilbuds budget. Temamødet afholdes den 2. september 2024 og er relevant for økonomimedarbejdere i de offentlige og private tilbud, tilbuddenes revisorer, eksterne bogholdere samt centrale økonomimedarbejdere.

Formål med mødet
Hovedindholdet i socialtilsynets oplæg vil tage udgangspunkt i tilbuddenes budget. Der kan komme yderligere punkter på dagsorden, der ikke direkte relaterer sig til budget.

Tilrettelæggelse af temamøderne
Temamødet er virtuelt og opdelt i to seancer. Om formiddagen vil indholdet på temamødet være målrettet offentlige tilbud og på temamødet om eftermiddagen vil indholdet være målrettet private tilbud.

Virtuelt møde for offentlige tilbud
Mandag den 2. september 2024 kl. 9.00 - 11.30

Tilmelding skal ske via dette link: tilmelding virtuelt temamøde via Teams - offentlige tilbud

Virtuelt møde for private tilbud
Mandag den 2. september 2024 kl. 12.30 - 15.00

Tilmelding skal ske via dette link: tilmelding virtuelt temamøde via Teams - private tilbud

Sidste frist for tilmelding er den 23. august 2024. Ved tilmelding bedes I angive navn på deltagere, mailadresse samt navn på det tilbud tilmeldingen vedrører.

Øvrig information
Endelig dagsorden for mødet udsendes efter tilmeldingsfristen til de tilmeldte mailadresser.

Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at mødet bliver optaget. Ved tilmelding gives der samtykke til, at mødet må optages og publiceres på socialtilsynet hjemmeside og andre relevante medier.

Vær opmærksom på, at mailen kun sendes til kontaktmail på aktive tilbud på Tilbudsportalen og abonnenter af Socialtilsyn Midts nyhedsbrev. Det betyder, at hvis du som modtager af denne mail vurderer, at temamødet er relevant for tilbuddets revisor, ekstern bogholder eller stabsmedarbejder i en region eller kommune, er det vigtigt, at du videresender denne mail til relevante samarbejdspartnere eller medarbejdere.

Det er gratis at deltage i temadagen.

Hvis I har spørgsmål forud for mødet, er I velkomne til at kontakte økonomikonsulent Martin Madsen via mail: martin.madsen@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen
Socialtilsyn Midt


Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg