Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ny faglig vejledning om kvalitetsvurdering af tema uddannelse og beskæftigelse - voksenområdet

Ny faglig vejledning om kvalitetsvurdering af tema uddannelse og beskæftigelse - voksenområdet

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning med anbefalinger til socialtilsynenes vurdering af temaet uddannelse og beskæftigelse i forhold til sociale tilbud på voksenområdet.

I den faglige vejledning kan I få viden om og læse anbefalinger til følgende:

  • Hvorfor er uddannelse og beskæftigelse et relevant tema for alle tilbud – uanset hvilke udfordringer og problemstillinger borgerne har?
  • Hvordan kan sociale tilbud på voksenområdet arbejde relevant med uddannelse og beskæftigelse?
  • Hvordan bør særlige former for uddannelses- og beskæftigelsestilbud forstås?
  • Hvordan bør kvalitetsmodellen bruges i vurderingen af sociale tilbuds arbejde med uddannelse og beskæftigelse?

Den faglige vejledning præciserer nogle forhold, som Socialtilsynene skal tage afsæt i, når temaet uddannelse og beskæftigelse belyses i forbindelse med tilsynsbesøg. Det drejer sig bl.a. om:

  • Alle sociale tilbud bedømmes på, i hvilken grad de i samarbejde med borgerne opstiller mål i forhold til at understøtte borgernes uddannelse og beskæftigelse. Det vil sige mål, der relaterer sig til tilbuddets indsats.
  • Formel beskæftigelse er ikke relevant for folkepensionister. Derfor skal folkepensionister undlades, når indikatorerne i temaet bedømmes.
  • I bedømmelsen af om borgerne er i uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud skal Socialtilsynene bedømme ud fra lovgivningens definition af uddannelses- og beskæftigelsestilbud samt samværs- og aktivitetsbud. Det betyder, at Socialtilsynene ikke kan vægtlægge sociale tilbuds egne aktiviteter i bedømmelsen af indikatoren.

Du kan finde vejledningen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside via linket.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg