Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ny indikator i kvalitetsmodellen

Ny indikator i kvalitetsmodellen

Tilbud

Den nye indikator er tilføjet under temaet Uddannelse og beskæftigelse og indgår som en del af kvalitetsvurderingen:

Indikator 1. e: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter børnenes/de unges læring i relation til deres dagtilbud, skolegang eller uddannelse.

Indikator 1.e. gælder kun anbringelsessteder for børn og unge oprettet efter § 66, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om social service samt efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling oprettet efter § 66, stk. 1, nr. 8, i lov om social service.

Plejefamilier

Den nye indikator er tilføjet under temaet Uddannelse og beskæftigelse og indgår som en del af kvalitetsvurderingen:

Indikator 1. c: Plejefamiliens indsats understøtter barnets læring i relation til dets dagtilbud, skolegang eller uddannelse.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg