Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ny registrerings- og indberetningspraksis i forhold til forhåndsgodkendte magtanvendelser på voksenområdet.

Ny registrerings- og indberetningspraksis i forhold til forhåndsgodkendte magtanvendelser på voksenområdet.

Pr. 1. juli 2024 træder en ny bekendtgørelse om magtanvendelse overfor voksne i kraft.

Med udstedelse af bekendtgørelsen vil krav om, at alle indgreb, som er foretaget på baggrund af en kommunal afgørelse, skal registreres hver gang af det personale, som har foretaget indgrebet, bortfalde.

For disse indgreb vil der i stedet skulle udarbejdes en ’samlet registrering’, hvori der vil skulle indgå et skøn for, hvor mange gange det forhåndsgodkendte indgreb har været anvendt over for den pågældende borger.

Forhåndsgodkendte indgreb vil som udgangspunkt skulle indberettes, når den kommunale afgørelse (forhåndsgodkendelse) udløber. Det betyder, at der for disse bestemmelser ikke længere vil være krav om månedlig indberetning.

Nye muligheder i forhold til forhåndsgodkendte magtanvendelser vil ligeledes træde i kraft 01.07.24. Det er fortsat kommunen, som har kompetencen i forhold til at give tilladelse til disse nye muligheder.

De nye regler gælder for servicelovens §§ 125, 128, 128 b, stk. 2, 128 c-128 f og § 136 a, stk. 3:

  • Særlige døråbnere
  • Anvendelse af stofseler
  • Tryghedsskabende velfærdsteknologi
  • Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
  • Låsning og sikring af døre til fælles opholdsrum (ny mulighed)
  • Låsning og sikring af døre og brug af særlige døråbner til servicearealer og fælleskøkkener (ny mulighed)
  • Låsning og sikring af låger m.v. fra et bo- eller dagtilbuds udeareal (ny mulighed)
  • Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer

Der vil endvidere ikke længere gælde et krav om tilladelse eller indberetning af brug af epilepsialarmer.

Indberetning skal ske på Socialstyrelsens skemaer.

Læs mere om de nye regler her


Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg