Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Orientering om ansvar for registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

Orientering om ansvar for registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

Social-, Bolig- og Ældreministeriet bliver løbende gjort opmærksom på problemer med kvaliteten af oplysningerne på Tilbudsportalen, herunder at oplysningerne ikke er opdaterede, og at de derfor ikke er retvisende for brugerne af Tilbudsportalen.

Tilbudsportalens anvendelighed som værktøj er helt afhængig af, at de oplysninger der indtastes og godkendes er korrekte, samt at de ajourføres, så de løbende er korrekte og aktuelle.

Tilbuddenes og plejefamiliernes ansvar fremgår af de regler, som er nærmere beskrevet nedenfor.


Oversigt over ansvaret i forhold til registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

Tilbud

 • Ansvaret for at indberette oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen påhviler det enkelte tilbud.
 • Oplysninger om friplejeboliger indberettes af friplejeboligleverandøren.
 • Tilbuddet – afhængig af tilbuddets type – skal indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 1 til tilbudsportalbekendtgørelsen. Det vil fremgå af indberetningssiden, hvilke oplysninger der skal indberettes.
 • Tilbuddet skal minimum én gang årligt at indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om tilbuddet.
  • Tilbuddet skal dog indberette ændringer i oplysningerne om tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer straks til Tilbudsportalen.

Plejefamilier
 • Ansvaret for at indberette oplysninger om plejefamilier til Tilbudsportalen påhviler den enkelte plejefamilie.
  • For plejefamilier, som er undtaget fra kravet om digital ansøgning, er det dog socialtilsynet, der har ansvaret for at indberette oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen.
 • Plejefamilien skal indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 2 til tilbudsportalbekendtgørelsen. Det vil fremgå af indberetningssiden, hvilke oplysninger der skal indberettes.
 • Plejefamilien skal minimum én gang årligt at indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om plejefamilien.
  • Ændringer i oplysningerne om en plejefamiliens adresse/fysisk ramme, antal pladser, plejefamilietype og plejefamiliens ydelser skal dog indberettes straks til Tilbudsportalen


Husk at sende de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om

For at socialtilsynet kan føre et kvalificeret tilsyn, er det vigtigt, at I som plejefamilier indsender de oplysninger, som socialtilsynet efterspørger inden for den fastsatte tidsfrist. Det kan være oplysningsskema, barnets planer mv.

I skal desuden fortsat være opmærksomme på at orientere socialtilsynet om relevante oplysninger/ændringer, som kan have betydning for jeres godkendelse. I skal fx orientere socialtilsynet, hvis I flytter til ny adresse, ved alvorlig sygdom (herunder kritisk sygdom), skilsmisse mv. Hvis I er i tvivl, er I altid velkomne til at kontakte os.Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg