Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Socialtilsynet udfaser opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet udfaser opmærksomhedspunkter

Social- og Boligstyrelsen har i september 2023 publiceret en faglig udtalelse om indholdet i socialtilsynenes tilsynsrapporter. Formålet med den faglige udtalelse er at sikre en ensartethed på tværs af de 5 sociale tilsyn.
Af den faglige udtalelse fremgår blandt andet: ”Socialtilsynene bør ikke anvende såkaldte opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporterne. Socialtilsynene bør i stedet sikre, at eventuelle mangler er afspejlet i kvalitetsvurderingen, så det er tydeligt for det enkelte tilbud eller plejefamilie, hvor de bør forbedre kvaliteten. Det bør således fremgå tydeligt i den skriftlige vurdering af temaerne, hvis der er mangler ved kvaliteten, ligesom det bør afspejle sig i, at relevante indikatorer bedømmes lavt. Mangler i kvaliteten vil i stedet fremgå tydeligt i den samlede vurdering”.

Socialtilsyn Midt vil i løbet af oktober måned udfase brugen af opmærksomhedspunkter.
Udviklingspunkter vil stadig blive benyttet, når der er områder, hvor en plejefamilie eller et tilbud vil kunne udvikle sig og hvor der ikke er tale om kvalitetsmangler.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg