Skip til hoved indholdet
    Hjem Plejefamilier Vil I være plejefamilie? Efter godkendelsen

Efter godkendelsen

I vil blive betragtet som plejefamilie fra den dato, der fremgår af jeres godkendelse uanset om I har fået plejebørn eller ej. 

Det betyder bl.a., at I kan modtage både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fra første dag I er godkendte. Nye godkendte plejefamilier skal have det første tilsynsbesøg inden for et år efter godkendelsen. Endvidere er jeres oplysninger tilgængelige på Tilbudsportalen. Det er kun kommunale sagsbehandlere/familieplejekonsulenter, der kan se jeres personlige oplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger.

I har en pligt til at oplyse Socialtilsyn Midt om væsentlige ændringer i jeres familie, der kan påvirke jeres godkendelse. Det kan være børn, der flytter hjemmefra, skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed mm.   

I er altid velkomne til at ringe eller sende en mail hvis der er noget, I er i tvivl om. 

Hvordan får vi plejebørn?

Det er kommunerne, der har ansvaret for at finde plejefamilier til de børn, som afventer en familieplejeanbringelse. I kan derfor enten afvente henvendelse fra en kommune ud fra jeres oplysninger på Tilbudsportalen eller I kan selv henvende jer til kommunerne i jeres område og fortælle dem om jeres kompetencer og ønsker. 

Det er vigtigt med et rigtigt match mellem plejebarn og plejefamilie. Derfor kan der gå noget tid fra godkendelsen, til I får jeres første plejebarn. 

Godkendelsen kan udløbe

Hvis I ikke har fået plejebørn i løbet af tre år efter jeres godkendelse, bortfalder jeres godkendelse automatisk, og I vil skulle søge om en ny godkendelse. 

Bemærk i øvrigt, at hvis I kun har aflastningsopgaver for børn efter servicelovens § 84 (aflastning for forældre), anses dette ikke for at være brug af jeres godkendelse, da denne type opgave ikke kræver en generel godkendelse. Det betyder, at jeres godkendelse bortfalder efter tre år ligesom ovenstående.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg