Skip til hoved indholdet
  Hjem Plejefamilier Vil I være plejefamilie? Søg om godkendelse til plejefamilie

Søg om godkendelse til plejefamilie

Ansøg om godkendelse som plejefamlie eller aflastningsfamilie

Der er tre trin, I skal igennem for at ansøge om godkendelse som plejefamilie eller aflastningsfamilie

 1. Vi anbefaler, at I deltager i et af de udbudte informationsmøder, hvor I får mere at vide om, hvad vi lægger vægt på hos en familie, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie eller aflastningsfamilie
 2. Deltagelse i 4 dages obligatorisk grundkursus
 3. Ansøg på Tilbudsportalen om at blive plejefamilie eller aflastningsfamilie

Ansøgningsproces

Vi anbefaler, at I deltager i et af vores virtuelle informationsmøder for kommende plejefamilier.

Hvis du søger om godkendelse sammen med en partner, skal I deltage i kurset sammen.

Grundkursus

Grundkurset består af 2 x 2 kursusdage. Derudover vil der som udgangspunkt blive aflagt 2-3 besøg/samtaler med jer (forældre og evt. hjemmeboende børn). Samtalerne omhandler bl.a. en afdækning af familiedynamikken (fx observationer), mentaliseringsressourcer (mentaliseringsinterview), samtaler med egne børn under 18 år samt alle 8 temaer i kvalitetsmodellen. Observationer mv. fra både besøg og kurser vil blive anvendt i forhold til vurdering af, om I som familie kan godkendes som plejefamilie.

Kursusindhold

Modul 1

 • Hvad vil det sige at være plejefamilie
 • Børns udvikling og identitetsdannelse 
 • Omsorgssvigt og udviklingstraumer 
 • Tilknytning og mentalisering

Modul 2

 • Tab, sorg og krise
 • Plejebarnets familie og netværk – kontakt, samvær og samarbejde 
 • Inddragelse, selv- og medbestemmelse 
 • Kommunikation og konfliktforståelse 
 • Understøttelse af plejebarnets skolegang og fællesskaber og relationer
 • Samarbejde med anbringende kommune
 • Samarbejde med socialtilsynet
 • Matchning

Kursushold

Hold F2:
Tirsdag 19. marts og onsdag 20. marts kl. 9.00-15.30/16.00
Mandag 22. april og tirsdag 23. april kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 1. december 2023
Tilmeldingsfrist 2. februar 2024

Hold F3:
Lørdag 6. april og søndag 7. april kl. 9.00-15.30/16.00
Lørdag 25. maj og søndag 26. maj kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 18. december 2023
Tilmeldingsfrist 19. februar 2024

Hold F4:
Tirsdag 21. maj og onsdag 22. maj kl. 9.00-15.30/16.00
Mandag 17. juni og tirsdag 18. juni kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 5. februar 
Tilmeldingsfrist 5. april 

Hold E1:
Mandag 26. august og tirsdag 27. august kl. 9.00-15.30/16.00
Mandag 23. september og tirsdag 24. september kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 8. april 2024
Tilmeldingsfrist 7. juni 2024

Hold E2:
Lørdag 28. september og søndag 29. september kl. 9.00-15.30/16.00
Lørdag 26. oktober og søndag 27. oktober kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 10. juni 2024
Tilmeldingsfrist 9. august 2024

Hold E3:
Mandag 7. oktober og tirsdag 8. oktober kl. 9.00-15.30/16.00
Mandag 11. november og tirsdag 12. november kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 15. juli 2024
Tilmeldingsfrist 23. august 2024

Hold E4:
Mandag 4. november og tirsdag 5. november kl. 9.00-15.30/16.00
Mandag 2. december og tirsdag 3. september kl. 9.00-16.00
Åbnes for tilmelding 19. august 2024
Tilmeldingsfrist 20. september 2024

Kan I ikke deltage i de grundkurser, der er åben for tilmelding, skal I vente med at ansøge. Der vil løbende blive udbudt flere kurser. 

Er I bosiddende i Silkeborg Kommune, skal I indsende jeres ansøgning og tilmelde jer kursusforløb hos Socialtilsyn Nord.

Ansøgning på Tilbudsportalen skal først udfyldes, når I er tilmeldt et grundkursus.

Når I har tilmeldt jer grundkursus for plejefamilier, vil I modtage en kvitteringsmail med link til ansøgningsskema på Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag vi gerne vil have, I uploader i forbindelse med ansøgningen. Det kan være aktuelt at indhente andre oplysninger, herunder helbredsoplysninger og oplysninger fra jeres kommune. I disse situationer vil I blive bedt om samtykke.

OBS: Kort tid efter jeres ansøgning er modtaget, kommer der en anmodning på e-boks til alle i husstanden på 15 år og herover, om at I hver især skal godkende, at vi indhenter straffe- og børneattester på jer. Det betyder, at alle i husstanden på 15 år og herover skal have deres egen e-boks. Anmodningerne ligger kun i jeres e-boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme.

Alle generelt godkendte plejefamilier eller aflastningsfamilier skal registreres på Tilbudsportalen. Kommunerne må kun benytte plejefamilier og aflastningsfamilier, der er registreret på Tilbudsportalen.

Når vi har modtaget alt materiale fra jer, vil I blive kontaktet af koordinator for Godkendelsesteamet med henblik på yderligere afklaring i forhold til jeres ansøgning. Herefter vil sagen blive fordelt til den/de konsulent(er), der efterfølgende vil være ansvarlig i forhold til jeres ansøgningsproces.

Oplever I tekniske problemer i forbindelse med udfyldelse af ansøgning, skal I kontakte Tilbudsportalens support på 72 20 00 35 - hverdage kl. 09.00-14.00

Som udgangspunkt afholdes vores grundkursusforløb på Scandic Silkeborg. Vi har derfor indgået en aftale om mulighed for overnatning i forbindelse med deltagelse på vores grundkursusforløb.

Hvis du ønsker overnatning på Scandic Silkeborg, er det for egen regning og du skal selv booke værelse ved at kontakte Scandic Silkeborg på Meeting.silkeborg@scandichotels.com

Pris pr. overnatning

 • Enkeltværelse inkl. morgenbuffet kr. 869,-
 • Dobbeltværelse inkl. morgenbuffet kr. 1.069,-

 

Socialtilsynet vurderer jeres kompetencer og øvrige forhold og træffer afgørelse om at godkende familien som en almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie. Kravene til en plejefamilie øges proportionalt med, at barnets støttebehov bliver sværere. 

Den differentierede godkendelse har til formål at understøtte og målrette den kommunale matchning mellem barn og plejefamilie, således at plejefamiliens kompetencer modsvarer barnets støttebehov. 
Plejefamilietypen, der fremgår som søgekriterie på Tilbudsportalen, er således et udtryk for en samlende kategori, der forbinder barnets støttebehov med plejefamiliens kompetencer. 

 

 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg