Skip til hoved indholdet
    Hjem Sociale tilbud Tilbudsportalen

Tilbudsportalen

Korrekte oplysninger om tilbud på Tilbudsportalen

Oplysninger om tilbud skal være opdaterede på Tilbudsportalen. Det er bl.a. Socialtilsyn Midts opgave at sørge for, at det sker.

Socialtilsyn Midt er ansvarlig for, at oplysningerne om tilbuddene på Tilbudsportalen er opdaterede og stemmer overens med de faktiske forhold.
I forbindelse med tilsynsførelsen med et socialt tilbud sker dette ved, at:

  • Socialtilsyn Midt kontakter tilbuddet og beder tilbuddet om at opdatere oplysningerne på Tilbudsportalen.
  • Tilbuddet opdaterer indberetningen og indsender den til godkendelse.
  • Socialtilsyn Midt behandler ansøgers indberetning efter at have modtaget advisering i tilsynssystemet. Det vil sige, at Socialtilsyn Midt tilser, at indberetningen stemmer overens med de faktiske forhold og overholder fastsatte standarder. Hvis der er dele af indberetningen, som Socialtilsyn Midt ikke kan godkende, afvises disse, og tilbuddet bliver pr. e-mail gjort opmærksom på, at de afviste dele skal rettes. Tilbuddet retter de afviste oplysninger og indsender disse.
  • Socialtilsyn Midt udfylder en tilsynsblanket i eget tilsynssystem. Tilsynsblanketten videresendes automatisk til Tilbudsportalen.
  • Socialtilsyn Midt godkender tilbuddets samlede indberetning.

Herefter fremgår tilbuddets opdaterede oplysninger på Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg