Skip til hoved indholdet
    Hjem Socialtilsyn Midt Samarbejde og dialog

Samarbejde og dialog

En forudsætning for et succesfuldt socialtilsyn er et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, regioner, private tilbud og Socialtilsyn Midt.
 
Socialtilsyn Midt udøver dialogbaseret virksomhed og med størst mulig tranparens. Det betyder, at Socialtilsyn Midt forpligter sig til at drøfte den konkrete tilsynssag med tilbud og driftsherre, herunder redegøre fyldestgørende for trufne afgørelser, f.eks. påbud og skærpet tilsyn. Ligeledes forpligter Socialtilsyn Midt sig til at indgå i en dialog med tilbud om årsrapporterne og indgå i både konkrete og generelle udviklingsdialoger, som har relevans for tilsynsopgaven.

Socialtilsyn Midt har desuden forpligtelse til at sikre et højt informationsniveau af tilsynsopgaven. Dette sikres primært med et højt informationsniveau på vores hjemmeside m.m., men det kan også suppleres med løbende informationsarrangementer, hvor brugere, pårørende, tilbud, driftsherrer og eventuelt andre interessenter får mulighed for at møde op og stille spørgsmål til eksempelvis tilsynsopgaven, kvalitetstemaerne og tilsynsenhedernes forretningsgange.

Socialtilsyn Midt sikrer, at årsrapporten bliver gjort til genstand for dialog. Jævnfør rammeaftalen på det socialområde.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg