Skip til hoved indholdet
    Hjem Socialtilsyn Midt Udgivelser Social- og Boligstyrelsen

Udgivelser Social- og Boligstyrelsen

Diverse udgivelser fra Social- og Boligstyrelsen

Udgivelser fra Social- og Boligstyrelsen

Auditfunktionen udgiver hvert år en årsrapport omhandlende socialtilsynenes virksomhed, som indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter.

De årlige rapporter er udarbejdet dels på baggrund af de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Social- og Boligstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser, statistiske analyser eller lignende. 

Du se alle Auditfunktionen årsrapporter på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Håndbogen "Resultatdokumentation og evaluering" er en praksisnær vejledning med analytiske værktøjer. Håndbogen henvender sig til sociale tilbud og kan bruges til at understøtte dokumentationsarbejdet og kvalitetsudviklingen.
Resultatdokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene om hvordan emnet sociale medier kan inddrages i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier. Faglig vejledning til socialtilsynene om sociale medier

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg