Skip til hoved indholdet
    Hjem Sociale tilbud Ændringer og dispensation

Ændringer og dispensation

Hvis I som tilbud ønsker en væsentlig ændring af jeres godkendelse eller få en dispensation, skal det godkendes af Socialtilsyn Midt.

Ændringer og dispensationer

I skal som socialt tilbud indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor det oplyses om, hvilke ændringer der ønskes godkendt og begrundelse herfor. Ansøgningsskemaet kan I finde i boksen "Diverse skemaer til sociale tilbud" på forsiden.

Ændringer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

  • Juridisk grundlag
  • Antal pladser
  • Fysiske rammer
  • Ny målgruppe eller udvidelse af målgruppen

Først når Socialtilsyn Midt har modtaget ansøgningsskemaet, afgør vi, om der er tale om en væsentlig ændring af jeres godkendelse. Ansøgninger bliver behandlet hurtigst muligt og i den rækkefølge tilsynskonsulenten modtager dem i. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder. 

Vær opmærksom på, at ændringen først gælder fra den dag, Socialtilsyn Midt har godkendt den og I har opdateret jeres oplysninger på TIlbudsportalen.

Hvis Socialtilsyn Midt giver helt eller delvist afslag på jeres ansøgning, kan I klage over afgørelsen. Fastholder vi herefter vores afgørelse, sendes jeres sag automatisk videre til Ankestyrelsen.

Væsentlige ændringer af jeres godkendelse vil resultere i en opkrævning af en særlig takst, når vi starter behandlingen af jeres ansøgning.

Se aktuelle takster for væsentlig ændring af godkendelse

Et tilbud kan søge om dispensation af godkendelsen, når det drejer sig om en tidsbegrænset ændring.

Dispensationer fra sociale tilbuds godkendelse, skal godkendes af socialtilsynet. Sociale tilbud bedes derfor indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Midt, hvor der oplyses om, hvilke dispensationer der ønskes godkendt og begrundelser herfor. Link til skema til ansøgning om dispensation kan I finde i boksen "Diverse skemaer til sociale tilbud" på forsiden.

Dispensationer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

• antal pladser
• fysiske rammer
• ny målgruppe eller udvidelse af målgruppen

En afgørelse om fravigelse af godkendelse vil således have karakter af en midlertidig ændring af godkendelsen, hvor imod en væsentlig ændring, som medfører en ny godkendelse, vil have karakter af en permanent ændring af godkendelsen. Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Dispensationer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Midt har godkendt dem.

Som socialt tilbud kan I klage til Ankestyrelsen, hvis I får afslag på jeres anmodning om dispensation.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg