Skip til hoved indholdet
    Hjem Sociale tilbud Vil I godkendes som socialt tilbud

Vil I godkendes som socialt tilbud

Når I ønsker at oprette et nyt socialt tilbud, eksempelvis et botilbud, en døgninstitution, et alkoholbehandlingstilbud eller lignende, skal tilbuddet godkendes af ét af landets fem socialtilsyn.
I region Midtjylland og i Faaborg-Midtfyn Kommune er det Socialtilsyn Midt, der varetager og er myndighed i forhold til godkendelsen. Undtaget er tilbud i Silkeborg Kommune, hvor opgaven ligger hos Socialtilsyn Nord.
Herudover varetager Socialtilsyn Midt godkendelser i forbindelse med koncerner, som har hovedadresse vest for Storebælt.

Krav til godkendelse

For at opnå godkendelse som socialt tilbud, skal I sandsynliggøre, at tilbuddet lever op til både pædagogiske, økonomiske og juridiske krav til kvaliteten jævnfør lov om socialtilsyn.

Alle tilbud bedømmes og vurderes ud fra Socialstyrelsen kvalitetsmodel ved et interview hos Socialtilsyn Midt. Andet rekvireret materiale vil tillige indgå.

Ansøgningsproces

Socialtilsyn Midt anbefaler potentielle ansøgere at deltage på et virtuelt informationsmøde, hvor I kan få mere af vide om, hvad vi lægger vægt på i godkendelsen af et nyt socialt tilbud, information om selve ansøgning- og nygodkendelsesprocessen og anden relevant information. Derudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Informationsmøderne afholdes online via Teams

  • Tirsdag 20. august kl. 10-11 (åben for tilmelding)
  • Tirsdag 12. november kl. 10-11 (åbnes for tilmelding 21. august)


Socialtilsyn Midt tilbyder kommende ansøgere et uforpligtende formøde. Formødet afholdes som udgangspunkt virtuelt.

På formødet vil godkendelsesprocessen blive gennemgået og der kan drøftes konkrete spørgsmål fra ansøger. Der bliver ikke taget referat og der sagsbehandles ikke.


Ansøgning sker via Tilbudsportalen via nedenstående link.

Inden Socialtilsyn Midt begynder sagsbehandling skal taksten for godkendelse, jævnfør bekendtgørelsen om socialtilsyn være betalt. Her kan du se de gældende takster

Tilkendegiver I ønske om en væsentlig ændring i forhold til den indsendte ansøgning i godkendelsesprocessen, forbeholder Socialtilsyn Midt sig ret til at afslutte sagen og bede ansøger fremsende en fornyet ansøgning, som udløser betaling af en ny takst.

En væsentlig ændring vil i denne sammenhæng være forhold, eksempelvis nye fysiske rammer, bygninger og/eller målgruppe, som fordrer at store dele af godkendelsesprocessen må gå om.


Et tilbud kan ikke starte sin drift førend Socialtilsyn Midts afgørelse foreligger og tilbuddet kan fremsøges på Tilbudsportalen.

I er altid velkomne til at ringe til Socialtilsyn Midt på tlf. 89 70 56 00 for vejledning, hvis I er i tvivl om, hvad I skal gøre.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg