Skip til hoved indholdet
    Hjem Sociale tilbud Vil I godkendes som socialt tilbud

Vil I godkendes som socialt tilbud

Bliv godkendt som nyt socialt tilbud

Når I ønsker at oprette et nyt socialt tilbud, eksempelvis et botilbud, en døgninstitution, et alkoholbehandlingstilbud eller lignende, skal tilbuddet godkendes af ét af landets fem socialtilsyn.
I region Midtjylland og i Faaborg-Midtfyn Kommune er det Socialtilsyn Midt, der varetager og er myndighed i forhold til godkendelsen. Undtaget er tilbud i Silkeborg Kommune, hvor opgaven ligger hos Socialtilsyn Nord.
Herudover varetager Socialtilsyn Midt godkendelser i forbindelse med koncerner, som har hovedadresse vest for Storebælt.

Formøde

Socialtilsyn Midt tilbyder kommende ansøgere et uforpligtende formøde, hvor godkendelsesprocessen vil blive gennemgået og hvor spørgsmål i forbindelse med budget, vedtægter, krav til boligformer, målgruppebeskrivelse, faglige metoder eller andet kan drøftes førend I udfylder ansøgning via Tilbudsportalen.

Socialtilsyn Midt tilbyder tillige en uforpligtende besigtigelse af kommende fysiske rammer, førend køb eller lejekontrakt indgås.

Krav til godkendelse

For at opnå godkendelse som socialt tilbud, skal I sandsynliggøre, at tilbuddet lever op til både pædagogiske, økonomiske og juridiske krav til kvaliteten jævnfør lov om socialtilsyn.

Alle tilbud bedømmes og vurderes ud fra Socialstyrelsen kvalitetsmodel ved et interview hos Socialtilsyn Midt. Andet rekvireret materiale vil tillige indgå.

Ansøgning

Ansøgning sker via Tilbudsportalen. Link til ansøgningsskemaet findes i den blå boks her på siden.

Inden Socialtilsyn Midt begynder sagsbehandling skal taksten for godkendelse, jævnfør bekendtgørelsen om socialtilsyn være betalt. Her kan du se de gældende takster

Tilkendegiver I ønske om en væsentlig ændring i forhold til den indsendte ansøgning i godkendelsesprocessen, forbeholder Socialtilsyn Midt sig ret til at afslutte sagen og bede ansøger fremsende en fornyet ansøgning, som udløser betaling af en ny takst.

En væsentlig ændring vil i denne sammenhæng være forhold, eksempelvis nye fysiske rammer, bygninger og/eller målgruppe, som fordrer at store dele af godkendelsesprocessen må gå om.

Godkendelse

Et tilbud kan ikke starte sin drift førend Socialtilsyn Midts afgørelse foreligger og tilbuddet kan fremsøges på Tilbudsportalen.

Spørgsmål

I er altid velkomne til at ringe til Socialtilsyn Midt for vejledning, hvis I er i tvivl om, hvad I skal gøre.

 

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg